Sponsoring

/

TEF is ontstaan vanuit de gedachte om brandveiligheid bereikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen. Daarom stellen wij minimaal eens per jaar een brandmeldsysteem uit onze fabriek gratis ter beschikking voor een goed doel. Inmiddels een mooie traditie.

Kent u een locatie waar een brandmeldinstallatie verplicht wordt gesteld, maar waar geen of beperkt budget is? TEF helpt graag!

Stuur een projectbeschrijving en motivatie om in aanmerking te komen naar sales@tefbrandbeveiliging.nl.

Wij stellen voor sponsoring de volgende voorwaarden:

  • De brandmeldinstallatie is bestemd voor welzijnsinstellingen.
  • Een dergelijke instelling mag geen winstoogmerk hebben.
  • De brandmeldinstallatie is verplicht vanuit het bouwbesluit of draagt enorm bij aan de brandveiligheid binnen de instelling.
  • TEF doneert de apparatuur exclusief installatie, onderhoud en certificering.

Kijk hier naar de reeds gerealiseerde projecten: